Krop og identitet - Marie Madsen

Krop og identitet

By Marie Madsen

  • Release Date: 2015-04-30
  • Genre: Sports & Outdoors
  • Size: 309.13 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Krop og identitet.pdf 29,415 KB/Sec
Mirror [#2] Krop og identitet.pdf 33,183 KB/Sec
Mirror [#3] Krop og identitet.pdf 23,856 KB/Sec

Description

“Det du selv kan gøre er, at du kan få din kost til at spille 100 %. Og så kan du træne så hårdt som du aldrig nogensinde har gjort.….og så være kontinuerlig, selvom der er træninger hvor det bare er surt...at du så bliver ved…”(citat: bodybuilder Rasmus Hansen).
Hvorfor dyrker vi kroppen? Det er et af de centrale spørgsmål i denne bog. Bogen tager udgangspunkt i 3 “bevægelser” inden for idræt og kropskultur, nemlig gymnastikken, sporten og bodybuilding. De 3 bevægelser repræsenterer forskellige motiver for at dyrke kroppen og danner grundlag for læserens egen refleksion over motiver for at dyrke kroppen. Bogen giver mulighed for at arbejde med bevægelsernes historiske afsæt og perspektiver til nutiden, og opererer således inden for det idrætshistoriske og idrætssociologiske felt.
Bogen perspektiverer også til sammenhænge mellem idræt, krop og identitet, og inddrager betydningen af omverdenens normer og værdier for vores motiver for at dyrke kroppen.

I bogen arbejdes med en række forskelligartede opgaver, herunder filmproduktioner, visuelle collager, essays, artikler og tidslinier. Opgaverne udarbejdes med udgangspunkt i en række apps. 

Bogen kan anvendes til flere niveauer i idræt på gymnasier, på hf og VUC. Bogen kan også anvendes i tværfaglige forløb med fx dansk eller ks-fag, samt i temaforløb om fx sundhed.  

Emneord: VUC SYD - Idræt, idrætshistorie, idrætskultur, kropskultur, kropsdyrkelse, gymnastik, sundhed, den svenske gymnastik, vægtløftning, styrkeløft, OL, bodybuilding, Natural Bodybuilding, æstetik, kropsideal, identitetsdannelse, iscenesættelse.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Idræt
Færdigheds- og vidensmål:
• Normer og værdier

• idrætten i samfundet

• Krop og identitet

• Sundhed og trivsel.

Kompetencemål:
Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. 
Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

Stx, hf 
Idræt
Kernestof: 
Basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om træning, livsstil og idrætsvaner.
Idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Idræt
Faglig mål:
Kunne diskutere og vurdere forskellige idrætsaktiviteter og deres kvalitetet.

keyboard_arrow_up