Vandmolekylet - Martin W. Nørgaard

Vandmolekylet

By Martin W. Nørgaard

  • Release Date: 2015-04-20
  • Genre: Physics
  • Size: 60.46 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Vandmolekylet.pdf 30,647 KB/Sec
Mirror [#2] Vandmolekylet.pdf 30,603 KB/Sec
Mirror [#3] Vandmolekylet.pdf 48,228 KB/Sec

Description

Hvorfor bliver vand varmt i en mikrobølgeovn? Hvordan er vandmolekyler opbygget, og hvilke kemiske egenskaber har de. Og hvordan kan den viden udnyttes? Denne interaktive bog, Vandmolekylet - opbygning og egenskaber, besvarer disse spørgsmål og flere andre. 
Bogen indeholder gennemgang af flere vigtige kemiske begreber ud fra bestanddelene og opbygningen af vandmolekylet. Herved kommer læseren f.eks. til at se på atomers opbygning, det periodiske system, bindinger mellem molekyler, elektronegativitet og den rumlige struktur. 

Bogen bygger på et simpelt eksperiment, som læseren (evt. hjemme) skal foretage i en varieret udgave. Der er indbygget videoer til at visualisere vigtige begreber og opgaver, som vil aktivere læseren til at arbejde med begreberne. 

Bogen kan bruges som temabog i kemi i grundskolens 7.-10. klasse samt C- og B-niveau i gymnasiet og i NF på hf.

Emneord: vandmolekyle, atomer, periodiske system, elektronegativitet, bindinger 

Bogen dækker nedenstående niveauer.

Grundskolen (7. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Modellering i naturfag

• Stof og stofkredsløb

• Formidling

• Ordkendskab

• Faglig læsning og skrivning

• Undersøgelser i naturfag.

Kompetencemål:
• Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi.

• Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

• Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi.

Stx og hfe C-niveau
Kernestof:
• Grundstoffernes periodesystem

• Sammenhængen mellem stoffernes opbygning og henholdsvis tilstandsform og blandbarhed.

Stx B-niveau
Kernestof:
• Grundstoffernes periodesystem

• Kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold.

Hf - Naturvidenskabelig faggruppe
Fagligt indhold:
• Naturvidenskab i hverdagen

• Produktion og teknologi.

Kernestof kemi:
• Anvendelse af grundstoffernes periodesystem

• Organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsform og blandbarhed

• Kemiske reaktioner.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab - niveau G, F, E og D
Kernestof:
• Stofopbygning, herunder grundstoffernes periodesystem

• Kemiske reaktioner.

keyboard_arrow_up