Ebola - Klaus Vejlgaard Just

Ebola

By Klaus Vejlgaard Just

  • Release Date: 2015-04-07
  • Genre: Immunology
  • Size: 353.39 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Ebola.pdf 21,170 KB/Sec
Mirror [#2] Ebola.pdf 32,836 KB/Sec
Mirror [#3] Ebola.pdf 25,581 KB/Sec

Description

I 2014 har der i Vestafrika været det største og mest voldsomme udbrud af ebola nogensinde. Knap 9000 mennesker døde i 2014 som følge af dette udbrud. Ebola er en meget smitsom og dødelig virussygdom. Men hvordan smitter ebola, hvorfor er dødeligheden så høj, og kan vi standse ebola? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares gennem arbejdet med bogen. 

Bogen sætter fokus på virus og immunsystemets funktion. Læseren inddrages aktivt i arbejdet med at forklare ebolas virkning, immunsystemets reaktion samt udarbejdelse af vacciner og oplysningskampagner? Dette gøres ved at producere egne animationer, film, Keynote-præsentationer og posters. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes i biologiundervisningen til grundskolens 9.-10. klasse, på gymnasier (C- og B-niveau), hf og VUC, i tværfaglige forløb i den naturvidenskabelig faggruppe, AT-forløb eller til større skriftlige opgaver og projekter om sygdomme og immunsystemet.
Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til biologi A-niveau eller bioteknologi i gymnasiet.

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
Krop og sundhed
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Formidling
Ordkendskab
Faglig læsning og skrivning
Undersøgelser i naturfag.

Kompetencemål:
Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi.
Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.

Stx og hfe C-niveau
Kernestof:
Overordnet opbygning og biologisk betydning af DNA
Menneskets fysiologi, herunder et udvalgt organsystemers opbygning og funktion (immunsystemet)
Eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse. 

Stx og hf B-niveau
Kernestof:
Virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
Udvalgte dele af menneskets fysiologi - immunsystemet
Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
Eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse
Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for fysiologi.

Hf - Naturvidenskabelig faggruppe
Fagligt indhold:
Sundhed
Levevilkår.
Kernestof biologi:
Cellers struktur og funktion samt cellulære processer
Organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng
Den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi.

keyboard_arrow_up