Liberalisme - Lasse Lehmann Saatterup

Liberalisme

By Lasse Lehmann Saatterup

  • Release Date: 2015-03-05
  • Genre: Politics & Current Affairs
  • Size: 197.62 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Liberalisme.pdf 36,350 KB/Sec
Mirror [#2] Liberalisme.pdf 34,926 KB/Sec
Mirror [#3] Liberalisme.pdf 43,731 KB/Sec

Description

Med film, billeder og animationer sætter bogen Liberalisme - en samfundsideologi fokus på klassisk liberalisme i et nutidigt perspektiv. Bogen indeholder kortfilm med relevante politikere og andre aktører, der forholder sig til liberalisme i praksis.

Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for ideologibegrebet generelt, hvordan forskellige ideologier anskuer magtfordelingen i samfundet, liberalismens tilblivelse og udvikling. Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at gå på opdagelse i materialet og på internettet. De digitale produkter, der produceres -  film i iMovie, plakat i Glogster, podcasts m.m. - samler læseren til sidst i en bog i Book Creator.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier (C), KS på hf, VUC eller i tværfaglige forløb relateret til emnet liberalisme og samfundsideologier.

Emneord: liberalisme, ideologibegrebet, magtfordeling, demokrati, samfundsideologier

Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til B og A-niveau i gymnasiet og på hf:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Demokrati

• Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Politiske partier og ideologier

• Velfærdsstater

• Samfundsøkonomiske sammenhænge

• Markedsøkonomi

• Undersøgelsesmetoder

• Formidling

• Informationssøgning.

Kompetencemål:
• Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

• Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder:

• Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomi:

Hf Kultur- og Samfundsfagsgruppen
Kernestof:
• Politiske ideologier

• Demokrati, deltagelsesmuligheder, politiske beslutninger

• Økonomiske sammenhænge.

Stx C-niveau
Kernestof:
• Politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme

• Politiske beslutningsprocesser i Danmark

• Velfærd og fordeling, herunder markedsstyring og politisk styring

• Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau G:
Kernestof:
• Det politiske system

• Velfærdssamfundet.

Samfundsfag, Niveau D:
• Det politiske system i Danmark, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

keyboard_arrow_up