Vristsparket - Marie Madsen

Vristsparket

By Marie Madsen

  • Release Date: 2014-12-15
  • Genre: Textbooks
  • Size: 167.94 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Vristsparket.pdf 33,703 KB/Sec
Mirror [#2] Vristsparket.pdf 37,348 KB/Sec
Mirror [#3] Vristsparket.pdf 42,498 KB/Sec

Description

Denne bog handler om vristsparket - bogen ser nærmere på, hvordan man udfører et vristspark, hvilke muskler man bruger og hvordan musklerne arbejder. I bogen belyses også, hvordan man laver en bevægelsesanalyse af sparket.

Læseren vil konkret komme til at arbejde med analyser af muskelbevægelser, musklernes navne, placering og funktioner. Der er undervejs i bogen fokus på spark og hastighed, som måles ved hjælp af appen Video Physics og analyse af egen sparketeknik med appen Ubersense m.m.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i idræt i grundskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC eller i tværfaglige forløb relateret til emner, der vedrører idræt og biologi.

Emneord: VUC Syd - vristspark, muskler, spark, bevægelsesanalyse, musklernes navne

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Idræt
Færdigheds- og vidensmål:
• Boldbasis og boldspil
• Kropsbasis.

Kompetencemål:
• Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

Stx og hfe C-niveau
Idræt
Kernestof: • Grundstoffernes periodesystem
• Sammenhængen mellem stoffernes opbygning og henholdsvis tilstandsform og blandbarhed.

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Idræt, Niveau D
Kernestof:
• Alsidige motionsformer og aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse
• Grundlæggende træningslære og grundlæggende idrætsfaglige begreber om træning, livsstil og motionsvaner.

keyboard_arrow_up