Israel-Palæstina konflikten - Tommy Stave Hansen

Israel-Palæstina konflikten

By Tommy Stave Hansen

  • Release Date: 2014-12-10
  • Genre: Textbooks
  • Size: 18.63 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Israel-Palæstina konflikten.pdf 34,610 KB/Sec
Mirror [#2] Israel-Palæstina konflikten.pdf 22,667 KB/Sec
Mirror [#3] Israel-Palæstina konflikten.pdf 46,410 KB/Sec

Description

Hvem har retten til Palæstina? Konflikten mellem Israel og Palæstina er en af de længste og blodigste i nyere tid. Der er gjort mange forsøg på at løse krisen, men uden held. Men hvilke årsager er der til denne konflikt, og hvorfor er det så svært for parterne at finde en løsning? Det forsøger bogen Israel-Palæstina konflikten - konflikter og konsekvenser at sætte fokus på. Læseren skal gennem arbejdet med bogen opnå en historisk indsigt i konflikten mellem Israel og Palæstina. Undervejs skal læseren også opnå en forståelse for historiske begivenheder og deres betydning, ligesom læseren skal opnå kildekritisk sans.

Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst, men også gennem en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene ved bl.a. at udarbejde egen nyhedsudsendelse fra Mellemøsten med iMovie og lave animation af konflikten og dens konsekvenser i Explain Everything.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, KS på hf og VUC eller i tværfaglige forløb og projekter relateret til emnet om Israel og Palæstina.

Emneord: VUC Syd - Palæstina, Israel, kildekritisk sans, historisk problemstilling, grænser og konflikter

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Historiske problemstillinger og løsningsforslag
• Kildeanalyse
• Sprog og skriftsprog
• Historiske scenarier
• Konstruktion og historiske fortællinger
• Historisk bevidsthed.

Kompetencemål:
• Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.
• Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Stx Historie A-niveau
Kernestof:
• Det globale samfund: nye grænser og konflikter
• Kampen om det gode samfund: ideologiernes kamp, kolonisering, afkolonisering.

Hfe Historie B-niveau
Kernestof:
• Centrale kulturmøder i europæisk historie
• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
• Nye grænser og konflikter.

Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen
Fællesfaglige mål:
• Områdestudier
• Globalisering og kulturmøder.

Historie
Kernestof:
• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede.

keyboard_arrow_up