Reklamernes psykologi - Hans-Henrik Jessen

Reklamernes psykologi

By Hans-Henrik Jessen

  • Release Date: 2014-12-10
  • Genre: Textbooks
  • Size: 91.54 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Reklamernes psykologi.pdf 50,265 KB/Sec
Mirror [#2] Reklamernes psykologi.pdf 24,269 KB/Sec
Mirror [#3] Reklamernes psykologi.pdf 30,626 KB/Sec

Description

Dagligt bombarderes vi med reklamer gennem internettet, sociale medier, på busser, reklameskilte og fysiske reklamer, vi modtager i postkassen. Hvordan virker disse reklamer, og hvordan påvirker de vores adfærd, hvilken strategi og psykologi ligger bag, når firmaer og reklamebureauer markedsfører produkter? Disse spørgsmål forsøger bogen Reklamernes psykologi - i et behavioristisk perspektiv at belyse.
  


Læseren skal gennem arbejdet med bogen opnå indsigt i og forståelse for de psykologiske mekanismer, der ligger bagved reklamer og markedsføring af produkter. Der skal opnås en forståelse for behaviorismen som psykologisk retning, og hvordan denne teori anvendes af firmaer og reklamebureauer til at markedsføre produkter.

Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst og gennem en række interaktive elementer i form af billeder, film, animationer og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages dermed aktivt i en bearbejdning af de spørgsmål, som bogen belyser.


Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i psykologi i gymnasiet, på hf og VUC, i tværfaglige forløb og i projekter relateret til emnet reklamer og psykologi.


Emneord: VUC Syd - reklamer, marketing, psykologi, indkøb, handel, strategi, afsender, påvirkninger, modtager, nyheder, reklame-tv, reklameafdeling, reklamebillede, reklamebranche,   reklamebrochure, reklamefremstød, reklamemateriale, reklametryksag, biografreklame, radioreklame, tv-reklame, reklameindustri.


Stx, hf og hfe
Psykologi (C)
Faglige mål:
Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser. Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag.
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger.

Psykologi (B)
Faglige mål:
Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst.
Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag.
Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme.
vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Psykologi, Niveau
Faglige mål:
• Demonstrere viden om psykologiske teorier og begreber
• Anvende psykologiske teorier og begreber i forhold til konkrete psykologiske fænomener og problemstillinger
• Vurdere sociale og kulturelle faktorers betydning for menneskers adfærd.

keyboard_arrow_up