Evolution - Jens Ambrosius Underbjerg & Klaus Vejlgaard Just

Evolution

By Jens Ambrosius Underbjerg & Klaus Vejlgaard Just

  • Release Date: 2014-12-10
  • Genre: Biology
  • Size: 647.25 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Evolution.pdf 36,520 KB/Sec
Mirror [#2] Evolution.pdf 49,227 KB/Sec
Mirror [#3] Evolution.pdf 20,623 KB/Sec

Description

Hvor kommer vi fra? Hvordan har mennesket og resten af livet på jorden udviklet sig gennem tiden? Hvilken sammenhæng er der mellem livets udvikling og de geologiske fænomener og processer, der er foregået gennem millioner af år.I bogen Evolution - jordens og livets udvikling sættes der fokus på disse spørgsmål.
Bogen fungerer som en rejse tilbage i tiden med nedslag i vigtige geologiske begivenheder og biologiske udviklingstrin. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for jordens og livets udvikling og kunne se sammenhængen mellem geologiske hændelser og den biologiske evolution. Læseren vil konkret arbejde med evolution og evolutionære principper, som eksempelvis “naturlig selektion”. Der stiftes desuden bekendtskab med nogle af de evolutionsforskere, som har haft størst betydning for teoriernes udvikling, eksempelvis Charles Darwin.
Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst, men også gennem en række interaktive elementer i form af billeder, film, animationer og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages dermed aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene, som bogen belyser. Bogen dækker primært nedenstående niveauer, men kan med supplerende materiale anvendes til biologi A-niveau eller bioteknologi i gymnasiet. Lærebog til biologi og geografi i grundskolens 7. - 9. klasse samt C- og B-niveau i gymnasiet og NF på hf.

Emneord: VUC Syd - udviklingstrin, evolution, naturlig elektion, evolutionsforskere, DNA

Grundskolen (7. - 9. klassetrin)
Biologi
Færdigheds- og vidensmål:
• Evolution, celler, mikrobiologi og bioteknologi, formidling, ordkendskab, faglig læsning og skrivning, undersøgelser i naturfag.
Kompetencemål:
• Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi, eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse, eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.

Geografi
Færdigheds- og vidensmål:
• Modellering i naturfag, jordkloden og dens klima, formidling, ordkendskab, faglig læsning og skrivning, undersøgelser i naturfag
Kompetencemål:
• Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi, eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse, eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geograf.

Stx og hfe C-niveau
Kernestof:
• Pro- og eukaryote cellers generelle opbygning, funktion og evolution
• Overordnet opbygning og biologisk betydning af DNA
• Eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse.

Stx og hf B-niveau
Kernestof: • Evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
• Virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
• Proteinsyntesen
• Respiration, fotosyntese
• Eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse
• Eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for evolution.

Hf - Naturvidenskabelig faggruppe
Fagligt indhold:
• Miljø
• Teknologi.
Kernestof biologi:
• Cellers struktur og funktion samt cellulære processer
• DNA´s opbygning og funktion
• Samspillet mellem arv og miljø
• Den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi.

Kernestof geografi:
• Energistrømme og kredsløb i naturen
• Teknologi.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab, niveau G
Kernestof:
• Celleopbygning
• Vejr og klima.
Naturvidenskab, niveau F
Kernestof:
• Arv og evolution.
Naturvidenskab, niveau E
Kernestof:
• Klima- og miljøpåvirkning.
Naturvidenskab, niveau D,kernestof:
• DNA og gener.

keyboard_arrow_up