Den Kinesiske Mur - en odyssé til forhistorisk kinesisk civilisation - Aobo Tai

Den Kinesiske Mur - en odyssé til forhistorisk kinesisk civilisation

By Aobo Tai

  • Release Date: 2017-12-14
  • Genre: Asia
  • Size: 295.16 MB

Alternative Downloads

Description

Den Kinesiske Mur - en odyssey til forhistorisk kinesisk civilisation har fagligt fokus på Kinas kultur og historie. I bogen stilles spørgsmålet: Er Den Kinesiske Mur bare en mur?
 
Læseren præsenteres for et samlet billede af Den Kinesiske Mur, bl.a. murens funktion, historie, legender og digte. Læseren stifter bekendtskab med Kinas historie og kultur, og betydningen af Den Kinesiske Mur for Kina.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren lærer den kinesiske historie bag Den Kinesiske Mur, søger flere informationer på nettet og perspektiverer egne synspunkter om kinesisk kultur og historie. 
 
Den Kinesiske Mur - en odyssey til forhistorisk kinesisk civilisation kan anvendes til  undervisning på flere niveauer i Kinesisk på VUC, i gymnasiet, på hf.
 
Den Kinesiske Mur - en odyssey til forhistorisk kinesisk civilisation kan også anvendes til i undervisning på flere niveauer i Historie, Samfundsfag, KS Fag på VUC, i gymnasiet, på hf, avu, når emner om Kina skal dækkes.
                                              
STX, hf og hfe
 
Kinesisk B/A
 
Kernestof:                                                              
·   et alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner 
·   elementære kinesiske tekster og billedmateriale, der belyser historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i det moderne Kina 
·   digitalt materiale som støtte for sprogindlæring, samt som støtte for historie-, kultur- og samfundsforståelse 
·   indføring i kinesiske historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i et omfang, der giver eleverne mulighed for at forstå de studerede tekster og emner samt fremmer deres interkulturelle forståelse.

keyboard_arrow_up