Har vi vand nok? - Vandets kredsløb - Thorhildur Onnudottir

Har vi vand nok? - Vandets kredsløb

By Thorhildur Onnudottir

  • Release Date: 2017-05-24
  • Genre: Geography
  • Size: 554.18 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Har vi vand nok? - Vandets kredsløb.pdf 27,546 KB/Sec
Mirror [#2] Har vi vand nok? - Vandets kredsløb.pdf 37,166 KB/Sec
Mirror [#3] Har vi vand nok? - Vandets kredsløb.pdf 21,220 KB/Sec

Description

Har vi vand nok? Vandets kredsløb har et naturgeografisk fagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Har vi vand nok?
Læseren præsenteres for vandets kredsløb, og hvor lille en del af alt vand på jorden, der rent faktisk kan bruges til drikkevand. Læseren arbejder med, hvordan grundvandet bliver dannet, og hvilke faktorer der påvirker grundvandsmagasiners dannelse og kvalitet, bl.a. vises forsøg af betydningen af jordlagenes sammensætning for dannelsen af grundvandsmagasiner. I videoer lærer læseren om boring, kildepladser, indvinding og behandling af vand, før det kan bruges som drikkevand.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren skal forholde sig til, hvorfor vi skal passe på vores vand og beskytte grundvandet. Endelig skal læseren svare på spørgsmålet om: “Har vi vand nok?”. Læseren skal koble geofaglige fænomener og processer til vores vandforbrug.
 
Har vi vand nok? kan anvendes til i undervisning i naturgeografi på VUC, på hf og i gymnasiet.  
 
Hfe geografi C
Kernestof
– energistrømme og kredsløb i naturen
– naturbetingede ressourcer, produktion og teknologi
– udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt
– indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder
– analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
– arbejde med enkle problemformuleringer ud fra en naturvidenskabelig tilgang
– sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser.
 
HF - naturvidenskabelig faggruppe
Kernestof
– energistrømme og kredsløb i naturen
– naturbetingede ressourcer, produktion og teknologi
 
STX - Naturgeografi C
Kernestof:
Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
– vandets kredsløb
– vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning.
Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
– produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed.

keyboard_arrow_up