Styr på terminalen - det visuelle overblik med matematik - Halime Mahmoud Rachid

Styr på terminalen - det visuelle overblik med matematik

By Halime Mahmoud Rachid

  • Release Date: 2017-03-17
  • Genre: Mathematics
  • Size: 283.51 MB

Alternative Downloads

Description

Hvad laver en terminalmedarbejder? Hvor lang tid tager det at flytte godset, og hvordan kan man bruge matematikken til at skabe et bedre overblik?
Bogen har til formål at vise matematikkens anvendelse under terminalmedarbejderens daglige arbejde. Man følger Daniel på hans arbejdsdag, hvor man undervejs skal løse nogle af de daglige problemstillinger, som man kan komme ud for som terminalmedarbejder. Fx skal man beregne om godset kan være i lastbilen samt lave nogle beregninger på, hvor meget man får udbetalt i tillæg.  

Der arbejdes med forskellige emner i bogen. Herunder bl.a. procent, statistik omregning af enheder samt brug af formel til beregning af tiden. Fælles for alle emner gælder, at læseren skal bruge den visuelle formidling som løsningsmulighed. Læseren lærer at lave og aflæse forskellige diagramtyper, fx søjle-, cirkel- og kurvediagram. Man skal selv kunne indsamle data fra videoer og tekststykker til at  lave diagrammer. Nogle af fagområderne belyses gennem faglige videoer, mens andre skal undersøges af læseren selv.    

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen. Bl.a. til grundskolens mellemtrin, FVU trin 2, AVU Basis samt i tværfaglige forløb eller andre projekter med matematik.

Kernestof:

FVU MATEMATIK
Trin 1 
• aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder
• læse og forstå information i enkle tabeller
• sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser
• addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler

FVU MATEMATIK
Trin 2
• aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde,
• omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge
• læse og forstå information i enkle tabeller og grafer
• indsamle og bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder
• blive opmærksomme på om data er repræsentative
• regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge.

MATEMATIK BASIS
De 4 regningsarter inden for de rationale tal
Brøkbegrebet
Procentbegrebet
Regning med enheder

keyboard_arrow_up