Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse - VUC Syd

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

By VUC Syd

  • Release Date: 2016-12-22
  • Genre: Mathematics
  • Size: 233.06 MB

Alternative Downloads

Description

Bremsespor og standselængde har et matematik-fagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvad bliver din standselængde?
Læseren præsenteres for forskellige faktorer, der påvirker standselængden. Læseren skal beregne og illustrere, hvor langt man kan nå ved forskellige hastigheder. Læseren skal undersøge lovgivningen for hastighed og beregne, hvor hurtigt man skal køre for at få en fartbøde. Læseren skal udføre forsøg med opbremsning på cykel for at undersøge sammenhængen mellem bremselængde og hastighed. Da reaktionshastigheden påvirkes af
rusmidler som hash og alkohol, skal der regnes på nedbrydningen af disse stoffer. Til sidst skal man måle sin reaktionshastighed og beregne sin egen standselængde, hvor der indgår faktorer, der påvirker reaktionstiden og bremselængde.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren for anvendt matematik på problematikker, der påvirker trafiksikkerheden. Læseren skal til sidst producerer sin egen kampagne om standselængde til en køreskole, hvor flere faktorer og beregninger skal indgå. 
Bogen indeholder opgaver, som alle skal samles i Explain Everything, hvor der både kan indgå tekst, lyd og film.
Matematik og trafik – Standselængde kan anvendes til i undervisning på flere niveauer i matematik og fysik på VUC, i gymnasiet, på hf, på erhvervsuddannelser eller
SOSU.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
Problembehandling
Ligninger
Funktioner
Kompetencemål:    
Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik 
Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 

STX, hf og hfe
Matematik (C) B og A
Kernestof:
Regnearternes hierarki, potensregning, ligningsløsning, grafiske metoder.
Formeludtryk til beskrivelse af lineære sammenhænge, polynomielle
sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem
variable. 
Anvendelse af regression på datamateriale
Arealberegning af punktmængder begrænset af graf for ikke negativ funktion.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, niveau D
Kernestof:
Procentregning
Potenser
Funktionsbegrebet
Eksponentialfunktioner

keyboard_arrow_up