Ølbrygning - fotosyntese, respiration og gæring - Niels Andreas Jensen & VUC Syd

Ølbrygning - fotosyntese, respiration og gæring

By Niels Andreas Jensen & VUC Syd

  • Release Date: 2016-06-16
  • Genre: Beverages
  • Size: 715.04 MB

Alternative Downloads

Description

Øl er en drik med en lang historie, og det er blevet nydt til hverdag og ikke mindst til fest. I bogen tages der hånd om, hvorledes man brygger en øl. Bogen gør læseren i stand til at kunne forklare de biologiske processer som fotosyntese, respiration og gæring, der ligger til grund for ølbrygning.
Derudover giver bogen læseren en mulighed for at forstå baggrunden for, at der kan produceres øl med stor forskellighed, herunder farver, smage og alkoholprocenter.
 
Hvordan brygger man en øl? Det er det centrale spørgsmål, der ønskes besvaret sidst i bogen. Der lægges op til, at kursister med udgangspunkt i deres egen ølopskrift, skal brygge øl.
De forskellige trin, der indgår i ølbrygning, er beskrevet og suppleret med billedillustrationer. Under gæringsperioden, der er af 10-14 dages varighed, arbejder kursisten i dybden med elementerne i ølbrygningen gennem bogens indhold. Opgaverne der laves undervejs, inddrages i bogens sidste opgave, hvor der skal udarbejdes en rapport med titlen ”Hvordan laver man en øl?”.
 
Bogen er baseret på faglige udfordringer, der motiverer kursisterne til at blive vidensproducenter. Der trænes i refleksion, og forskellige formidlingsformer, der tilgodeser kursistens forskellige læringsstile. Det faglige stof præsenteres bl.a. gennem interaktive figurer og video.
  
Bogen er udviklet til at kunne anvendes i undervisningen i gymnasiet, hf og VUC i faget biologi, på niveau C og B.
Bogen kan inddrages i undervisningstemaer, der berører og omhandler kernestof som beskrevet nedenfor.

Hf
Bio C nf og Bio C HFe 
Kernestof:
• organiske stoffer og deres biologiske betydning.
• økologiske processer og deres betydning
 
STX
Bio C STX:
• økologi med udgangspunkt i et konkret økosystem og med fokus på forskellige organismers tilpasninger og deres livsytringer, herunder fotosyntese og respiration.
 
Bio B Stx:
• opbygning og biologisk betydning af kulhydrater
• enzymers opbygning og funktion
• respiration, fotosyntese og gæring
• opbygning og biologisk betydning af kulhydrater
• energiproduktion i forbindelse med kulhydraternes cellulære omsætning
• enzymers opbygning og funktion

keyboard_arrow_up