Aldrig mere 9. april - Danmark efter besættelsen - Tommy Stave Hansen

Aldrig mere 9. april - Danmark efter besættelsen

By Tommy Stave Hansen

  • Release Date: 2015-11-25
  • Genre: History
  • Size: 240.53 MB

Alternative Downloads

Description

Efter befrielsen af Danmark den 4. maj 1945 står Danmark i en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk situation. Tyskland udgør ikke længere en trussel mod landet, men med de øgede spændinger mellem de tidligere allierede under 2. Verdenskrig, bliver spørgsmålet om placeringen i den nye bipolære verdensorden et afgørende udenrigs- og sikkerhedspolitisk spørgsmål. 
Bogen sætter fokus på spørgsmålet om, hvordan Danmark blev en del af vestblokken og dermed også en del af den kolde krig. Gennem arbejdet med bogen opnår læseren historisk indsigt i en periode i dansk historie, som har sat sig dybe spor i den nationale bevidsthed og har haft stor betydning for den danske sikkerheds- og udenrigspolitik i efterkrigstiden.

Læseren skal igennem bogen arbejde med forskelligt kildemateriale og tilhørende opgaver for derigennem at opnå en forståelse af historiske begivenheder og deres betydning. Der vil igennem bogen være fokus på viden formidlet gennem både tekst og en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere forskellige niveauer i undervisningen fra folkeskolens ældste klasser til gymnasiet, HF og VUC, i tværfaglige forløb og projekter relateret til  emnet om besættelsestiden i Danmark.

Emneord: VUC Syd, sikkerhedspolitik, allierede, vestblokken, den kolde krig, efterkrigstiden, 2. Verdenskrig, bipolær verdensorden

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Historie
Færdigheds- og vidensmål:
• Historiske problemstillinger og løsningsforslag

• Kildeanalyse

• Sprog og skriftsprog

• Historiske scenarier

• Konstruktion og historiske fortællinger

• Historisk bevidsthed.

Kompetencemål:
• Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

• Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Stx 
Historie (A)
Kernestof:
• Kampen om det gode samfund: ideologiernes kamp.

Hfe
Historie (B)
Kernestof:
• Dansk historie og identitet

• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv.

Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen
Samfundsfag
Fagligt indhold:
• Det gode samfund.

Historie
Kernestof:
• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv

• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede

• Dansk historie og identitet.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Historie, Niveau D 
Faglige mål:
• Redegøre for væsentlige udviklingslinjer og centrale begivenheder og institutioner i Danmarks historie

• Kan forholde sig kritisk og nuanceret til en historisk fremstilling.

Historie, Niveau D
Kernestof:
• Samfundsstruktur og styreform

• Lokalt, europæisk og globalt perspektiv.

keyboard_arrow_up