Plast og miljøet - Niels Andreas Jensen

Plast og miljøet

By Niels Andreas Jensen

  • Release Date: 2015-09-28
  • Genre: Science & Nature
  • Size: 217.53 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Plast og miljøet.pdf 38,141 KB/Sec
Mirror [#2] Plast og miljøet.pdf 34,911 KB/Sec
Mirror [#3] Plast og miljøet.pdf 28,419 KB/Sec

Description

De centrale spørgsmål i bogen er: Hvordan påvirker plastikken i havene mennesket? og Spiser du plastik?  
I 2015 har problematikker med plastikaffald været omtalt i nyhedsmedier, hvor der berettes om dannelse af plastiksupper med mikroplastik i verdenshavene. 
Bogen omhandler problematikken med mikroplastik i havmiljøet, effekt af mikroplastik på fødekæder i forbindelse med bioakkumulation og biomagnifikation af miljøgifte, fysiske gener på dyr, teori om havstrømme og den termohaline cirkulation i relation til dannelse af plastiksupper i verdenshavene.
 
Bogen er baseret på faglige udfordringer, der motiverer kursisterne til at blive vidensproducenter. Der trænes i refleksion og forskellige formidlingsformer, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstile.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes i undervisningen i gymnasiet, hf, VUC i biologi, kemi og geografi på niveau C og B. Da bogen kan dække 3 fag, er den velegnet i forbindelse med tværfaglige forløb i den naturvidenskabelige faggruppe, AT-forløb eller til større skriftlige opgaver.

-----------------------------------------------------------------------------

STX
Biologi (C)
Kernestof:
Økologi med udgangspunkt i et konkret økosystem.

Biologi (B) 
Kernestof:
Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem.

Kemi (C)
Kernestof:
Simple organiske molekylers opbygning og navngivning

Kemi (B) 
Kernestof:
Kemisk binding i relation til stoffers opbygning. – fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider.

Naturgeografi (C)
Kernestof:
Klimasystemet.
 
Naturgeografi (B)
Kernestof
Klimasystemet, det globale vindsystem og havstrømmene.

-----------------------------------------------------------------------------

Hf
Biologi (nf)
Kernestof:
Økologiske processer og deres betydning.

Kemi (nf)
Kernestof:
Organiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsform og blandbarhed
Kemiske reaktioner.
 
Geografi (nf)
Kernestof:
Vejrforhold og klima.
 
Geografi (C)
Kernestof:
Vejrforhold og klima.

Biologi (C)
Kernestof:
Udvalgte økologiske processer og deres betydning.

Kemi C
Kernestof:
Udvalgte organiske stoffers opbygning.
 
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab, Niveau G
Kernestof:
Vejr og klima.

Naturvidenskab, Niveau E 
Kernestof:
Klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed.

Naturvidenskab, Niveau D
Kernestof:
Økosystemer, herunder bæredygtighed.

keyboard_arrow_up