Elbiler - Lineære funktioner - Ann Karina Broholm Kristiansen & Halime Mahmoud Rachid

Elbiler - Lineære funktioner

By Ann Karina Broholm Kristiansen & Halime Mahmoud Rachid

  • Release Date: 2015-09-21
  • Genre: Teaching & Learning
  • Size: 286.88 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Elbiler - Lineære funktioner.pdf 26,875 KB/Sec
Mirror [#2] Elbiler - Lineære funktioner.pdf 45,950 KB/Sec
Mirror [#3] Elbiler - Lineære funktioner.pdf 30,897 KB/Sec

Description

Kan det betale sig at købe en elbil? Hvor langt kan en elbil køre på en opladning? Hvor lang tid tager det at lade den op? Hvad er de miljømæssige fordele ved en elbil?
 
I bogen arbejdes med lineære funktioner, herunder punkter i et koordinatsystem, tabeller og funktionsforskrifter. Derudover arbejdes der med ligningsløsning i forhold til at beregne den manglende værdi i forskriften, samt hvordan man udregner skæringspunktet mellem to funktioner.
 
Bogen tager udgangspunkt i en bestemt elbil og en sammenlignelige benzinbil. Der  arbejdes med konkrete problemstillinger i forhold til elbiler. Opgaverne lægger op til, at der skal illustreres, forklares og udregnes ved brug af forskellige apps.  
 
Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter med matematik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundskolen (8. -10. klassetrin)
Matematik
Viden- og færdighedsmål:
Problembehandling
Ligninger
Funktioner.
Kompetencemål:
Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STX  og hf  
Matematik (C)
Kernestof: 
Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable.

Xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge, anvendelse af regression.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Matematik, Niveau G
Kernestof: 
Tal og algebra
Løsning af enkle ligninger
Variabelbegrebet
Funktionsbegrebet
Koordinatsystemet
Lineære funktioner.

Matematik, Niveau F
Kernestof:
Variabelbegrebet
Funktionsbegrebet.

Matematik, Niveau E
Kernestof:
Variabelbegrebet
Funktionsbegrebet
Lineære funktioner, grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte.

Matematik, Niveau D
Kernestof:
Tal og algebra
Løsning af ligninger, herunder reduktion og parentesregler.

Variabelbegrebet
Funktionsbegrebet
Lineære funktioner.

keyboard_arrow_up