EU og demokrati - indflydelse på tværs af grænser - Lasse Lehmann Saatterup

EU og demokrati - indflydelse på tværs af grænser

By Lasse Lehmann Saatterup

  • Release Date: 2015-09-03
  • Genre: Politics & Current Affairs
  • Size: 322.56 MB

Alternative Downloads

Description

Med film, billeder og animationer sætter bogen EU og demokrati fokus på demokratiet i det europæiske samarbejde. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for baggrunden og formålet med EU, EU’s opbygning, samt hvordan politikere og andre anskuer demokrati i EU.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at udøve lobbyarbejde og få indflydelse på EU’s love og regler. De digitale produkter, der produceres i løbet af bogen -  bl.a. Keynote-præsentation, Explain Everything, poster i Keep Calm m.m. - anvender læseren i sit lobbyarbejde i forbindelse med at få indflydelse i EU.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historie og samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb relateret til emnet EU og demokrati.

Emneord: VUC Syd - EU, demokrati, valutapolitik, union, euro.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
• EU og Danmark.
Kompetencemål:
• Eleven kan stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

STX
Historie B
Kernestof:
1914-1989: Kampen om det gode samfund - ideologiernes kamp.

Hf
Historie B/ Kultur-samfundsfag
Kernestof:
• Dansk historie og identitet.

Almen voksenuddannelse (AVU)
Samdundsfag, Niveau D
Kernestof:
• Politik - Det politiske system, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt plan
• Økonomi - EU’s betydning for Danmarks økonomi
• Internationale forhold - EU’s betydning for Danmarks økonomi.

keyboard_arrow_up