Spil og chancer - kombinatorik og sandsynlighedsregning - Ann Karina Broholm Kristiansen

Spil og chancer - kombinatorik og sandsynlighedsregning

By Ann Karina Broholm Kristiansen

  • Release Date: 2015-06-19
  • Genre: Statistics
  • Size: 190.02 MB

Alternative Downloads

Description

Hvad er sandsynligheden for at få en række med 7 rigtige i lotto? Hvad er sandsynligheden for at få en Royal Flush i poker, når man har 5 kort? Hvad er sandsynligheden for at slå yatzy på ét slag? Hvad er sandsynligheden for at få 13 rigtige i tips 13?
I bogen gennemgås multiplikationsprincippet, additionsprincippet, tælletræer, ordnede og uordnede stikprøver med og uden tilbagelægning samt antal mulige og antal gunstige udfald. Opgaverne tager udgangspunkt i spil såsom Meyer, yatzy, halvtolv, poker, lotto og tips 13.

Videoer og illustrationer er inddraget for at underbygge forståelsen og som hjælp til løsning af opgaverne. Der lægges op til, at man kan benytte forskellige apps til opgaveløsningen, hvorved der i besvarelsen kan indgå illustrationer og forklaringer.


Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, VUC eller i tværfaglige forløb eller projekter med matematik.


Emneord: VUC Syd - spil, chancer, kombinatorik, sandsynlighedsregning, chance, hændelse, udfald, symmetrisk sandsynlighedsfelt, med tilbagelægning, uden tilbagelægning, stikprøver, elementer, rækkefølge, ordnet, uordnet, antal gunstige, antal mulige, multiplikationsprincippet, additionsprincippet, tælletræ.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Matematik
Færdigheds- og vidensmål:
• Ræsonnement og tankegang
• Tal
• Sandsynlighed
Kompetencemål:

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.
Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, Niveau G
Kernestof:
• Overslagsregning.

keyboard_arrow_up