Appelformer - retoriske virkemidler - Stine Due Jensen

Appelformer - retoriske virkemidler

By Stine Due Jensen

  • Release Date: 2015-06-19
  • Genre: Teaching & Learning
  • Size: 122.18 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Appelformer - retoriske virkemidler.pdf 39,910 KB/Sec
Mirror [#2] Appelformer - retoriske virkemidler.pdf 36,341 KB/Sec
Mirror [#3] Appelformer - retoriske virkemidler.pdf 28,346 KB/Sec

Description

Hvordan kan appelformerne styrke et budskab? Bogen tager udgangspunkt i dette spørgsmål, og gennem tekster og video introduceres læseren til retoriske begreber og bliver dermed i stand til at besvare spørgsmålet.
Formålet med bogen er at gøre læseren bevidst om retoriske virkemidler og kritisk at kunne vurdere andres og ens egen kommunikation. Opgaverne giver mulighed for at bruge ord i kreative sammenhænge.

Bogen indeholder desuden en række producerende opgaver, hvor modeller og begreber anvendes i praksis – både til at analysere andres kommunikation, men også som redskab til ens egen kommunikation. Der arbejdes med taler, reklamer, kampagner og hjemmesider i forskellige apps.

Bogen er udviklet til danskundervisning i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC med fokus på sproglig formidling.

Emneord: VUC Syd - retorik, retoriske virkemidler, appelformer, etos, patos, logos, Aristoteles, det retoriske pentagram, modtager, afsender, kommunikation, reklamer, taler, sprog, sproglige virkemidler, hjemmesider, overbevise, spin,spindoktor, politik, hjemmesider, reklamers virkemidler

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Videns - og færdighedsmål:
Dansk
• Sprogforståelse
• Dialog
• Sproglig bevidsthed
• Krop og drama.
Kompetencemål:
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Stx (A), hf (A) og hfe (C)
Dansk
Kernestof:
• Sprogiagttagelse
• Argumentationsanalyse
• Retorisk analyse
• Kommunikationsanalyse.

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Dansk, Niveau G, F
Kernestof:
• Retoriske virkemidler
• Argumenterende genrer
• Kommunikationssituationen
• Argumentation.

Dansk, Niveau E, D
Kernestof:
• Sprog og argumentation.

Dansk som andetsprog, Niveau Basis, G
Kernestof:
• Argumentationsteknikker.

Dansk som andetsprog, Niveau F
Kernestof:
Mundtlig fremlæggelse med fokus på retoriske virkemidler, herunder argumentationsformer og fluency.

Dansk som andetsprog, Niveau D
Kernestof:
• Sproglig karakteristik af tekster
• Genreskrivning (Diskuterende og kommenterende).

keyboard_arrow_up